Brug af personoplysninger

De personoplysninger du afgiver til os bruges udelukkende til, at kunne gennemføre en ønsket ordre omkring køb og levering af produkter. Når en ordre lægges vil dine persondata blive set af ansatte hos Østjysk Vinforsyning samt af ansatte hos de transportører vi samarbejder med. Dit køb og dermed dine persondata registreres i vores økonomisystem til brug for korrekt registrering af moms og eventuelle punktafgifter. Data gemmes i henhold til bogføringsloven og for efterfølgende at kunne give dig en bedre service. Oplysninger som behandles vil være: Navn og efternavn, adresse, telefonnummer, evt. stilling og virksomhed, købte varer/ydelser, fakturerede beløb, rabatordninger, rykkerbreve, rykkergebyrer

Vores revisionshus vil ved årets regnskabsafslutning midlertidig få adgang til data registreret i vores økonomisystem.

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev bruges dine persondata udelukkede til at fremsende nyhedsbreve til dig.

Korresponderer du via mail med en ansat hos Østjysk Vinforsyning vil disse korrespondancer bliver gemt, så de kan genfindes til hjælp for vores generelle kundeservice. De persondata der gemmes vil være de persondata du har angivet i din korrespondance, bl.a. din auto signatur, som typisk indeholder navn, titel, telefonnummer og e-mail adresse.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Vinoble/Østjysk Vinforsyning A/S, skal du rette henvendelse på info@vinforsyning.dk eller telefon 87 55 99 00. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

×